Til Menu  

Ledelsesrådgiver og virksomhedsudvikler
Kim Deleuran
Professionel, kompetent rådgivning og praktisk assistance

  • Projektpusher
  • Fornyelse og innovation
  • Forretningsmodel og strategiarbejde
  • Sparring og mentoring

FlexChefs Kunder

FlexChefs Kunder spænder over mange brancher. Men fælles for dem er, at ledelsen har svært ved at finde den nødvendige tid til både driften og det meget nødvendige arbejde med den fremtidige udvikling. Det viser sig ofte ved, at ledermøderne er driftsmøder.

Når jeg går ind i en udviklingsproces, ser jeg virksomheden udefra, og jeg fritager direktionen fra at drive processen. Sammen stiller vi diagnosen, og jeg driver processen. Jeg holder 100 % fokus. Jeg sikrer processen kontinuitet, og jeg holder det aftalte tryk på speederen. Jeg holder begejstringen vedlige, til målet er nået og resultaterne viser sig.

FlexChef er således facilitator af en styret udvikling, og I når de aftalte mål til den aftalte tid.