Til Menu  

Ledelsesrådgiver og virksomhedsudvikler
Kim Deleuran
Professionel, kompetent rådgivning og praktisk assistance

  • Projektpusher
  • Fornyelse og innovation
  • Forretningsmodel og strategiarbejde
  • Sparring og mentoring

FlexChefs Arbejdsmetoder

FlexChefs Arbejdsmetoder bunder i 30 års ledelseserfaring,der har lært mig, at styrede og gennemførte handlinger er det bedste værktøj til udvikling og fornyelse. 

Når jeg løser udviklingsopgaver kan det f.eks. ske på workshops.

Metoden er, at vi ud fra erkendelsen af den nuværende situation og de foreliggende muligheder, sammen definerer de handlinger, der skal føre virksomheden til målet. Jeg fritager ledelsen fra hele tiden at skulle holde processen i gang. Jeg går ikke ind i driften, jeg holder 100 % fokus på opgaven.

Jeg forbereder hver enkelt workshop, kommer med de nødvendige værktøjer, sammenfatter og rapporterer. Den nødvendige indsats fra jeres side vil ikke forstyrre jeres dagligdag.